Protopopiate în Arhiepiscopia TomisuluiPROTOIERIA ALTINUM (Băneasa)

 


   Str. Portului, nr. 121  -  Oltina
 Pr. Protoiereu Cloșcă Marin


PAROHIA Sf. Gheorghe – Adamclisi
Pr. Ph. Corleanca Ștefan

PAROHIA Adormirea Maicii Domnului – Aliman
Pr. Ph. Văduva Parpală Tănase

PAROHIA Înălțarea Domnului – Almalău
Pr. Ph. Anei Nicolae

PAROHIA Cuv. Paraschiva – Băneasa
Pr. Ph. Oprea Ionuț
Pr. Atanasescu Vasile Ion

PAROHIA Sf. Atanasie – Bugeac
Pr. Ph. Alexandru Alois Adrian

PAROHIA Sf. Voievozi – Canlia
Pr. Ph. Ghiță Ionel

PAROHIA Sf. Dumitru – Izvoarele
Pr. Ph. Gheorghe Daniel Jan

PAROHIA Sf. Gheorghe – Carvăn
Pr. Ph. Nancu Cristinel

PAROHIA Sf. Dumitru și Sf. Gheorghe – Cetatea
Pr. Ph. Mihai Cristian Ștefăniță

PAROHIA Sf. Treime – Coșlugea
Pr. Ph. Arustei George Daniel

PAROHIA Sf Ilie - Crângu
Pr. Ph. Iamandi Ionel Aladin

PAROHIA Sf. Gheorghe - Dobromir
Pr. Ph. Stroe Daniel

PAROHIA Sf. Paraschiva - Dumbrăveni
Pr. Ph. Dumitru Gabriel

PAROHIA Sf. Dumitru - Dunăreni
Pr. Ph. Begu Lucian

PAROHIA Sf. Dimitrie - Gârlița
Pr. Ph. Voinea Marian

PAROHIA Sf. Împărați Constantin și Elena - Independența
Pr. Ph. Leoacă Ștefan

PAROHIA Sf. Gheorghe și Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos – I. Corvin
Pr. Ph. Manolache Paul Ionuț

PAROHIA Sf. Împărați - Lipnița
Pr. Ph. Toma Petrică

PAROHIA Înălțarea Domnului – Movila Verde
Pr. Ph. Alexandru Daniel

PAROHIA Sf. Arhangheli - Negureni
Pr. Ph. Ciocan Răzvan

PAROHIA Sf. Gheorghe - Oltina
Pr. Ph. Cloșcă Marin
Pr. Cloșcă Mihai Marinel

PAROHIA Sf. Nicolae - Ostrov
Pr. Ph. Mototol Gabriel
Pr. Isache Popa Nicolae

PAROHIA Sf. Arhangheli - Petroșani
Pr. Ph. Banciu Ștefan

PAROHIA Sf. Treime - Pietreni
Pr. Ph. Girel Marian

PAROHIA Sf. Nicolae - Rasova
Pr. Ph. Busuioc Sorin
Pr. Bursuc Gabriel

PAROHIA Sf. Dumitru - Rariștea
Pr. Ph. Brăilescu Petru

PAROHIA Nașterea Maicii Domnului - Răzoare
Pr. Ph. Iftimie Florin

PAROHIA Sf. Ap. Petru și Pavel - Urluia
Pr. Ph. Manta Ion

PAROHIA Înălțarea Domnului – Satu Nou
Pr. Ph. Batală Cristian Marian

PAROHIA Sf. Împărați - Șipote
Pr. Ph. Stan Marius Vasile P

AROHIA Adormirea Maicii Domnului - Tufani
Pr. Ph. Mușat Vasile Cristinel

PAROHIA Sf. Haralambie - Viile
Pr. Ph. Șoimaru Valentin
Pr. Ghindăoanu Vasile

PAROHIA Sf.  Ilie și Sf.  Nectarie - Zorile
Pr. Ph. Boarță Vasile Emilian


Art. 69 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea B.O.R.

Protopopiatul (protoieria) este o unitate bisericească administrativă care cuprinde mai multe parohii arondate de pe teritoriul aceleiaşi eparhii.

Înfiinţarea, desfiinţarea, delimitarea şi schimbarea întinderii teritoriale a protopopiatelor se aprobă de Adunarea eparhială, la propunerea Consiliului eparhial, ţinând seama de cerinţele misionarpastorale locale, precum şi de situarea parohiilor şi filiilor dintr-o zonă geografică.

Fiecare protopopiat are o cancelarie administrativă proprie în cadrul căreia funcţionează personal clerical şi neclerical aferent competenţelor date prin statut şi regulamentele bisericeşti.

Personalul administrativ clerical şi neclerical din cancelaria protopopiatului se numeşte de chiriarh, într-o şedinţă a Permanenţei Consiliului eparhial, pe baza unei liste de mai mulţi candidaţi intervievaţi în prealabil la Centrul eparhial.