Protopopiate în Arhiepiscopia TomisuluiPROTOIERIA CARSIUM (Hârșova)

 


   Str. Crinului, nr. 28 - Hârșova
   Cod  poştal. 8773
   Pr. Protoiereu Ciornea Toader


PAROHIA Sf. Ioan Teologul - Ciobanu
Pr. Ph. Costea Vasile
Pr. Ilie Constantin

PAROHIA Sf. Dumitru – Crișan
Pr. Ph. Stoica Nicolae

PAROHIA Nașterea Maicii Domnului - Crucea
Pr. Ph. Mija Constantin

PAROHIA Sf. Împărați - Dorobanțu
Pr. Ph. Velicu Mihail

PAROHIA Sf. Împărați - Dulgheru
Pr. Ph. Vrânceanu Cosmin

PAROHIA Înălțarea Domnului - Dunărea
Pr. Ph. Lungu Săndel

PAROHIA Înălțarea Domnului - Gălbiori
Pr. Ph. Trandafir Dan Marius

PAROHIA Sf. Nicolae - Gârliciu
Pr. Ph. Zaharia Mihăiță

PAROHIA Cuv. Paraschiva - Grădina
Pr. Ph. Carabuz Florin

PAROHIA Cuvioasa Paraschiva – Râmnicu de Jos
Pr. Carabuz Tănase

PAROHIA Sf. Împărați – Hârșova I
Pr. Ph. Avisalon Viorel
Pr. Mantu Dănuț

PAROHIA Cuv. Dimitrie cel Nou – Hârșova II
Pr. Ph. Mănăilă George Robert

PAROHIA Adormirea Maicii Domnului – Hârșova III
Pr. Ph. Aftene Daniel

PAROHIA Sf. Dumitru - Horia
Pr. Ph. Ciornea Toader

PAROHIA Sf. Gheorghe – Mihail Kogălniceanu I
Pr. Ph. Florea Radu
Pr. Gunea Paraschiv Viorel
Pr. Grigorescu Constantin

PAROHIA Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil – Mihail Kogălniceanu II
Pr. Ph. Tătaru Neculai
Pr. Gunea George
Pr. Bârligă Dragoș
Pr. Casin Marian

PAROHIA Adormirea Maicii Domnului – Mireasa
Pr. Ph. Anton Cristian

PAROHIA Sf. Arhangheli – N. Bălcescu I
Pr. Ph. Ignat Nic Pantelimon

PAROHIA Acoperământul Maicii Domnului - N. Bălcescu II
Pr. Ph. Strujan Daniel Cristian

PAROHIA Sf. Nicolae - Nistorești
Pr. Ph. Nedelcu Constantin

PAROHIA Sf. Pantelimon - Pantelimon
Pr. Ph. Dragomirescu Cătălin

PAROHIA Sf. Gheorghe - Saraiu
Pr. Ph. Miu Mihai

PAROHIA Sf. Dumitru – Seimenii Mici
Pr. Ph. Dobre Gheorghe

PAROHIA Sf. Arhangheli - Stupina
Pr. Ph. Ciornea Dumitru

PAROHIA Sf. Împărați - Târgușor
Pr. Ph. Bobu Nicolae

PAROHIA Adormirea Maicii Domnului - Topalu
Pr. Ph. Olteanu Dumitru

PAROHIA Sf. Gheorghe – Țepeș Vodă
Pr. Ph. Dragomir Lucian Petre

PAROHIA Sf. Voievozi - Vulturu
Pr. Ph. Viziteu Ciprian Sergiu

PAROHIA Sf. Ap. Andrei – Vadu Oii
Pr. Ph. Mândra Iulian


Art. 69 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea B.O.R.

Protopopiatul (protoieria) este o unitate bisericească administrativă care cuprinde mai multe parohii arondate de pe teritoriul aceleiaşi eparhii.

Înfiinţarea, desfiinţarea, delimitarea şi schimbarea întinderii teritoriale a protopopiatelor se aprobă de Adunarea eparhială, la propunerea Consiliului eparhial, ţinând seama de cerinţele misionarpastorale locale, precum şi de situarea parohiilor şi filiilor dintr-o zonă geografică.

Fiecare protopopiat are o cancelarie administrativă proprie în cadrul căreia funcţionează personal clerical şi neclerical aferent competenţelor date prin statut şi regulamentele bisericeşti.

Personalul administrativ clerical şi neclerical din cancelaria protopopiatului se numeşte de chiriarh, într-o şedinţă a Permanenţei Consiliului eparhial, pe baza unei liste de mai mulţi candidaţi intervievaţi în prealabil la Centrul eparhial.