Protopopiate în Arhiepiscopia TomisuluiPROTOIERIA MEDGIDIA

 


   Str. Radu Negru, nr. 16 - Medgidia
   Cod  poştal. 8650
   Pr. Protoiereu Ciobanu Petrică


PAROHIA Nașterea Maicii Domnului – Basarabi I
Pr. Ph. Florescu Cătălin
Pr. Trandafir Dragoș
Pr. Lupu Aurel

PAROHIA Sf. Împărați Constantin și Elena – Basarabi II
Pr. Ph. Petcu Marian
Pr. Petiu Eugen

PAROHIA Adormirea Maicii Domnului - Castelu
Pr. Ph. Costea Nicolae
Pr. Ciobanu Constantin

PAROHIA Sf. Împărați Constantin și Elena – Cernavodă I
Pr. Ph. Neagu Răzvan
Pr. Chivu Marian
Pr. Bărbulescu Florian

PAROHIA Sf. Chiril – Cernavodă II
Pr. Ph. Demir Ștefan
Pr. Mihalcea Petrică

PAROHIA Sf. Ap. Andrei – Cernavodă III
Pr. Munteanu Marinel

PAROHIA Adormirea Maicii Domnului – Cernavodă IV
Pr. Ph. Radu Jan

PAROHIA Adormirea Maicii Domnului - Ciocârlia
Pr. Ph. Fătu Dan Gheorghe

PAROHIA Sf. Trei Ierarhi – Ciocârlia de Sus
Pr. Ph. Epureanu Cătălin

PAROHIA Sf. Adormirea Maicii Domnului – Cobadin I
Pr. Ph. Mureșan Gheorghe
Pr. Șerban Cristinel

PAROHIA Sf. Ap. Andrei – Cobadin II
Pr. Ph. Axente Marian

PAROHIA Sf. Dumitru - Cochirleni
Pr. Ph. Oană Daniel

PAROHIA Sf. Împărați - Conacu
Pr. Ph. Ruse Popescu Marian

PAROHIA Sf. Gheorghe – Cuza Vodă
Pr. Ph. Crăciun Nicolae

PAROHIA Adormirea Maicii Domnului - Faclia
Pr. Ph. Zamfir Titus Simon

PAROHIA Nașterea Maicii Domnului - Galeșu
Pr. Ph. Podgorencu Cristian

PAROHIA Sf. Ioan Botezătorul - Ivrinezu
Pr. Ph. Potîrniche Alex Ionuț

PAROHIA Adormirea Maicii Domnului – Ivrinezu Mic
Pr. Ph. Boloagă Emil Marian

PAROHIA Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil - Izvoru
Pr. Ph. Gheorghe Răzvan Aurelian

PAROHIA Sf. Apostoli Petru și Pavel – Medgidia I
Pr. Ph. Ciobanu Petrică
Pr. Iftimie Tănase
Pr. Hordencu Irinel Corneliu
Pr. Dinescu Ionuț
Pr. Popa Octavian Tel

PAROHIA Sf. Dimitrie – Medgidia II
Pr. Ph. Gheorghe Costică
Pr. Itu Ioan Cosmin
Pr. Paraschiv Tudor Dragoș

PAROHIA Sf. Cuv. Paraschiva – Medgidia III
Pr. Ph. Coman Vasile Năstase
Pr. Demir Nicu

PAROHIA Sf. Arhangheli – Medgidia IV
Pr. Ph. Dragoș Radu
Pr. Oprea Petre
Pr. Coman Alexandru

PAROHIA Adormirea Maicii Domnului și Sf. Haralambie – Medgidia V
Pr. Ph. Despa Ionuț
Pr. Zgură Gheorghe

PAROHIA Sf. Împărați Constantin și Elena – Medgidia VI
Pr. Ph. Ropotan Iulian
Pr. Nicolae Cristian

PAROHIA Nașterea Maicii Domnului – Medgidia VII
Pr. Enciu Nicușor

PAROHIA Sf. Împărați – Mircea Vodă
Pr. Ph. Romaniuc Constantin

PAROHIA Sf. Ilie - Nazarcea
Pr. Ph. Olteanu Ionuț

PAROHIA Sf. Arhangheli - Nisipari
Pr. Ph. Hangi Cristian Dumitru

PAROHIA Adormirea Maicii Domnului - Negrești
Pr. Ph. Constantin Petre

PAROHIA Nașterea Maicii Domnului - Peștera
Pr. Ph. Mihăilă Viorel

PAROHIA Sf. Nicolae – Poarta Albă I
Pr. Ph. Bardu Rareș

PAROHIA Sf. Arhangheli – Poarta Albă II
Pr. Ph. Deliorga Mihai

PAROHIA Sf. M. Mc. Gheorghe – Poarta Albă III
Pr. Ph. Iacolovici Ionuț Marian

PAROHIA Sf. Ap. și Ev. Ioan -  Remus Opreanu
Pr. Ph. Grosu Gh. Leonard

PAROHIA Sf. Voievozi - Saligny
Pr. Ph. Crăciunescu Adrian Vasile

PAROHIA Sf. M. Mc. Gheorghe – Satu Nou
Pr. Ph. Gavrilă Ionuț

PAROHIA Sf. Dumitru - Siminoc
Pr. Ph. Duloiu Gelu Răzvan

PAROHIA Sf. Gheorghe – Ștefan cel Mare
Pr. Ph. Ștefan Vasile

PAROHIA Sf. Cuv. Paraschiva - Tortomanu
Pr. Ph. Mușat Liviu Adrian

PAROHIA Sf. Împărați – Valea Dacilor
Pr. Ph. David Claudiu Adrian

PAROHIA Sf. Gheorghe - Viișoara
Pr. Ph. Costan Dănuț

PAROHIA Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil - Valea Seacă
Pr. Ph. Florea Teodor Costinel
Pr. Șerban Vasile Adrian
Pr. Copacencu Vasile
Pr. Onică Cristinel

PAROHIA Învierea Domnului – Valea Seacă II
Pr. Ph. Ivan Bogdan Florin


Art. 69 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea B.O.R.

Protopopiatul (protoieria) este o unitate bisericească administrativă care cuprinde mai multe parohii arondate de pe teritoriul aceleiaşi eparhii.

Înfiinţarea, desfiinţarea, delimitarea şi schimbarea întinderii teritoriale a protopopiatelor se aprobă de Adunarea eparhială, la propunerea Consiliului eparhial, ţinând seama de cerinţele misionarpastorale locale, precum şi de situarea parohiilor şi filiilor dintr-o zonă geografică.

Fiecare protopopiat are o cancelarie administrativă proprie în cadrul căreia funcţionează personal clerical şi neclerical aferent competenţelor date prin statut şi regulamentele bisericeşti.

Personalul administrativ clerical şi neclerical din cancelaria protopopiatului se numeşte de chiriarh, într-o şedinţă a Permanenţei Consiliului eparhial, pe baza unei liste de mai mulţi candidaţi intervievaţi în prealabil la Centrul eparhial.