Prezentare Departament Social Misionar

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea B.O.R., Art. 106 unul din sectoarele de activitate în administrația eparhială este Sectorul social-filantropic și misionar.

Prin binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Teodosie, în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului își desfășoară activitatea Departamentul Social-Misionar, coordonat în prezent de P.C. Pr. Vasile RUSNAC în calitate de Consilier Social Misionar, departamentul având la data raportării un număr de 11 angajați, respectiv 1 inspector, 2 asistenți sociali, 1 psiholog, 2 preoți misionari, 2 referenţi și 2 bucătari.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea B.O.R., Art. 106 unul din sectoarele de activitate în administrația eparhială este Sectorul social-filantropic și misionar.

Prin binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Teodosie, în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului își desfășoară activitatea Departamentul Social-Misionar, coordonat în prezent de P.C. Pr. Vasile RUSNAC în calitate de Consilier Social Misionar, departamentul având la data raportării un număr de 11 angajați, respectiv 1 inspector, 2 asistenți sociali, 1 psiholog, 2 preoți misionari, 2 referenţi și 2 bucătari.

A. MISIUNEA Departamentului Social Misionar: - dezvoltarea serviciilor sociale în Arhiepiscopia Tomisului, în folosul persoanelor vârstnice, familiilor aflate în situație de risc, a copiilor proveniți din aceste familii și persoanelor cu diverse dizabilități.

B. VIZIUNEA Departamentului: - servicii sociale sustenabile realizate prin ONG-urile Centrului Eparhial, protoierii și parohii, precum și parteneriate între protoierii, între parohii sau între Departamentul Social Misionar și parohii.

C. OBIECTIVELE Departamentului: 

1. Activități pentru sprijinirea și susținerea copiilor (populație școlară) din familii aflate temporar în situație de risc, cu vârste cuprinse între 7-18 ani.
2. Consilierea și susținerea parohiilor care la rândul lor inițiază sau susțin proiecte social filantropice.
3. Asistarea persoanelor vârstnice prin oferirea unei mese calde, în cazuri speciale transportul hranei la domiciliu.
4. Dezvoltarea resurselor umane în domeniul social.
5. Activități și campanii de prevenire a problemelor cu care se confruntă societatea – trafic de persoane, violență, consum de droguri, alcool, tutun.

Departamentul Social Misionar are în portofoliu coordonarea asistenței sociale din cuprinsul Eparhiei. În prezent în cadrul Departamentului funcționează Centrul de informare și consiliere socială, acreditat în conformitate cu OG 68/2003 care furnizează următoarele servicii:
- Informare;
- Consiliere socială;
- Consiliere psihologică;
- Prepararea și servirea mesei;
- Prepararea și distribuirea hranei.

6. Evaluarea și monitorizarea activității sociale în Arhiepiscopia Tomisului.