Mănăstirea Lipniţa

Din mila lui Dumnezeu, născută pe pamântul binecuvântat al Dobrogei, Manastirea Sf. Ioan Botezatorul – Lipnita s-a hrănit din istoria crestină a acestor meleaguri și s-a adăpat din tradiția monahală care este atât de îndelungată și de bine înrădăcinată în ținutul dintre Dunăre și Mare.

Din mila lui Dumnezeu, născută pe pamântul binecuvântat al Dobrogei, Manastirea Sf. Ioan Botezatorul – Lipnita s-a hrănit din istoria crestină a acestor meleaguri și s-a adăpat din tradiția monahală care este atât de îndelungată și de bine înrădăcinată în ținutul dintre Dunăre și Mare.

Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul – Lipniţa a luat fiinţă în noiembrie 2004 şi are hramurile „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” (29 august) şi Sf. Mucenic Dasie (20 noiembrie). Mănăstirea este situată în comuna Lipniţa, pe drumul (DN3) care leagă Mănăstirea Sfântul Apostol Andrei de Mănăstirea Dervent.

Orice lucru făcut pentru Dumnezeu cere jertfă, astfel încât şi noua mănăstire a pornit de la un simplu grajd amenajat, donat de Danciu Stelian, locuinţă care a folosit timp de mai mulţi ani atât ca paraclis, cât şi ca un corp de chilii pentru mica obşte de maici adunată aici. Dar şi prin aceasta mănăstirea aminteşte parcă de începuturile creştinismului, de catacombele sărăcăcioase în care se slujea în primele secole creştine cu multă jertfă, dar şi cu multă dragoste.

În octombrie 2005 s-a început construirea casei monahale pe pământul donat de Primăria Comunei Lipniţa, iar în ziua de 29 august 2006 s-a pus piatra de temelie a bisericii având hramurile Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august) şi Sfântul Mucenic Dasie (20 noiembrie). La aceeaşi dată s-au sfinţit şi cele două clopote donate mănăstirii de d-na Elena Simuloiu, de acum chemându-ne şi ele cu glasul lor să ne amintim de trecutul creştin al Dobrogei şi să-i cinstim pe sfinţii care prin viaţa şi prin jertfa lor au întărit credinţa în acest ţinut binecuvântat.

Cea mai mare bucurie a fost pentru noua mănăstire ziua de 6 iulie 2006, când Înalt Prea Sfinţitul Ilarion, Mitropolit de Silistra (Bulgaria), neuitându-se la sărăcia micului aşezământ monahal de curând înfiinţat, a dăruit acestuia o părticică din moaştele Sfântului Mucenic Dasie. În acest fel, sfântul ocrotitor al noii mănăstiri a binevoit să vină şi pe pământul românesc al Dobrogei pentru a fi spre închinare şi spre ajutor tuturor celor care vor alerga la racla cinstitelor sale moaşte, smerindu-se asemenea Stăpânului său Care pogorându-Se pe pământ a ales a se naşte într-un grajd sărăcăcios. De atunci, cinstitele moaşte ale Sfântului Mucenic Dasie izvorăsc neîncetat tămăduiri, spre mângâierea sufletească şi sporirea duhovnicească a obştii sfintei mănăstiri şi a tuturor celor ce cu credinţă şi nădejde li se închină.

Sfântul Mucenic Dasie - martir dobrogean care a trăit în secolele III-IV, a fost rod vrednic al seminţei creştine aruncate în acest ţinut de Sfântul Apostol Andrei. Conform Actului martiric, Sfântul Mucenic Dasie a primit cununa mucenicească în ziua de 20 noiembrie a anului 304. În timpul sărbătorii Saturnaliilor, închinată zeului Cornos, sorţii au căzut pe Sfântul Dasie şi, conform tradiţiei păgâne, acesta trebuia să se dedea plăcerilor trupeşti, urmând apoi a fi sacrificat în numele zeului Cronos. Sfântul Mucenic Dasie a refuzat să accepte obiceiul roman, mărturisind că este creştin. Din această pricină el a fost condamnat la moarte. Sfintele sale moaşte au fost păstrate la Durostorum până în anul 579 când, au fost duse în oraşul Ancona din Italia pentru a nu fi profanate în timpul invaziilor barbare. În anul 2002, o parte din moaştele Sfântului Mucenic Dasie au fost readuse în Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Silistra.

Prin alegerea Sfântului Dasie ca ocrotitor noua mănăstire s-a dorit încă de la începuturile ei a fi o ofrandă adusă sfinţilor din primele secole creştine şi în acelaşi timp o permanentă amintire pentru lumea contemporană a faptului că neamul nostru s-a născut creştin şi că suntem datori să păstrăm şi să transmitem mai departe, generaţiilor viitoare, sămânţa creştină adusă aici de Sf. Apostol Andrei şi păstrată cu atâta jertfă de două mii de ani, precum şi să facem cunoscut tuturor „rodul bogat” pe care l-a adus această sămânţă în ţinutul dintre Dunăre şi Mare.

În ziua de 29 august 2009 a fost sfinţit Paraclisul de la demisolul bisericii închinat Sfântului Mucenic Dasie. Paraclisul a fost construit după planurile domnului arhitect Ion Bârlădeanu şi ale domnului inginer Gheorghe Oprea, pictura fiind realizată de către domnul Adrian Botea. Paraclisul este placat cu piatră şi împodobit cu pictură bizantină repezentând sfinţi din Dobrogea şi scene din viaţa Sfântului Mucenic Dasie.

Alături de moaştele Sfântului Mucenic Dasie, în biserica mănăstirii se mai află spre închinare şi o părticică din moaştele Sfântului Ioan Botezătorul şi din moaştele Sfântului Onufrie cel Mare, precum şi cu o copie adusă din Rusia a icoanei făcătoare de minuni „Maica Domnului - Potoleşte întristările noastre”.

În prezent ansamblul monahal nu este în totalitate finalizat: biserica mănăstirii se află în stadiul de pictare interioară, clopotniţa se află abia în faza de proiect, iar gardul de piatra este în curs de construcţie.